(For English & French please read below.)
Ticaret Bakanlığı’nın destekleri, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) işbirliğiyle hayata geçirilen Ev Tekstili UR-GE projesi kapsamında 14 firmayı İngiltere pazarına hazırlamak üzere Brandcared olarak verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştayda katılımcı firmaları İngiltere ev tekstili pazarı trendleri ve bu pazardaki büyük oyuncular konusunda bilgilendirdikten sonra birebir firma incelemelerine geçtik. Katılımcı firmaların ürünlerini İngiltere pazarı ve B2B görüşmeleri açısından değerlendirdikten sonra ihracat kapasitelerini arttırmak için hangi noktaları geliştirmeleri gerektiğine dair danışmanlık verdik. Çalıştayın ardından İngiltere’de ikili iş görüşmelerine başlayan firmalar, aralarında Next, Anthropologie, John Lewis ve Marks & Spencer gibi markaların bulunduğu alıcılarla 100’ün üzerinde iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.
Within the Home Textile Cluster Project implemented by Ministry of Commerce, Istanbul Textile and Raw Materials Exporters Association (İTHİB) and Turkey Home Textile Industrialists’ and Businessmen’s Association (TETSİAD), we held a productive workshop series as Brandcared for the UK home textile market. At the workshop, after informing 14 home textile companies about the trends in the UK home textile market and its biggest players, we went to one-to-one company evaluations. After evaluating the products of the participants in terms of the UK market and B2B negotiations, we provided consulting on which points they should improve to increase their export capacities. Following the workshop series, companies started B2B meetings in London and had over 100 interviews with buyers from important British brands such as Next, Anthropologie, John Lewis and Marks & Spencer.
Au sein du Cluster Textile de Maison Projet mis en œuvre par le ministère du Commerce, l’Association des exportateurs de textile et de matières premières d’Istanbul (İTHİB) et l’Association turque d’industriels et d’hommes d’affaires du textile d’intérieur (TETSİAD), nous avons organisé une série d’ateliers productifs comme Brandcared pour le marché britannique du textile d’intérieur.Lors de l’atelier, après avoir informé 14 entreprises du textile de maison sur des tendances du marché britannique et de ses principaux acteurs, nous avons procédé à des évaluations individuelles. Après avoir évalué les produits des participants en termes de marché britannique et de négociations B2B, nous avons fourni des conseils sur les points à améliorer pour accroître leurs capacités d’exportation. Après la série d’ateliers, les entreprises ont commencé des réunions B2B à Londres et ont eu plus de 100 entretiens avec des acheteurs d’importantes marques britanniques telles que Next, Anthropologie, John Lewis et Marks & Spencer.