(For English & French please read below)
Çocuklara Alfabe Öğretmenin Yeni Şekli: A için Airmax, B için Balenciaga Milenyum kuşağına mensup olan anne ve babalar çocuk giyim dinamiklerini de değiştiriyorlar. Zira çocuklarını kendilerinin bir mini versiyonu olarak gören ebeveynler, onların “cool” olmaları için Gucci, Yeezy gibi markaların ürünlerini giydiriyorlar ve sosyal medyada kendi pozlarına benzeyen pozlar paylaşıyorlar. Barkley US’in yaptığı bir araştırmaya göre milenyumlu kişilerin %40’ının çocukları var ve bu aileler 1.3 trilyon değerinde alım gücüne sahipler. İstatistikler bize şu an değeri 1.4 milyar dolar olan çocuk giyim pazarının giderek büyüyeceğini gösteriyor. Bunu fark eden birçok marka da çocuk giyimine yatırım yapıyor. Örneğin Givenchy ve Balenciaga bu yıl ilk kez çocuk koleksiyonlarını piyasaya sürdüler. Bir başka nokta olarak milenyum kuşağının çocuk giyim konusundaki zevki çocuk kitaplarını da etkiliyor. Alfabeyi öğretmek için illüstre edilen kitaplardan biri olan “ABC’s for the Little G’s” de tüm harfler popüler spor ayakkabılarının isimleriyle öğretiliyor.
A is for Airmax, B is for BalenciagaMillennial parents are changing the dynamics of kidswear. Parents who see their children as a mini version of themselves dress their children with Gucci and Yeezy to be “cool” and share photos that resemble their poses on social media. According to a survey by Barkley US, 40% of millennials have children, and these families have 1.3 trillion worth of purchasing power. Statistics show us that the value of the $ 1.4 billion childrenswear market is going to grow. Many brands that realize this are investing in kidswear. For example, Givenchy and Balenciaga have launched childrenswear collections for the first time this year. As another point, the taste of kidswear of millennial parents has also influence on children’s books. In “ABC’s for the Little G’s”, one of the books illustrated to teach the alphabet, all letters are taught with the names of popular sports shoes.
A est pour Airmax, B est pour BalenciagaLes parents millénaires modifient la dynamique des vêtements pour enfants. Les parents qui voient leurs enfants comme une version mini d’eux-mêmes habillent leurs enfants avec Gucci et Yeezy pour être «cool» et partager des photos qui ressemblent à leurs poses sur les médias sociaux. Selon une enquête de Barkley US, 40% des millénaires ont des enfants, et ces familles ont un pouvoir d’achat de 1,3 billion de dollars. Les statistiques nous montrent que la valeur du marché des vêtements pour enfants de 1,4 milliard de dollars va augmenter. De nombreuses marques qui réalisent cela investissent dans des vêtements pour enfants. Par exemple, Givenchy et Balenciaga ont lancé des collections de vêtements pour enfants pour la première fois cette année. Autre point, le goût des vêtements pour enfants des parents millénaires a également une influence sur les livres pour enfants. Dans “ABC pour les petits G”, l’un des livres illustrés pour enseigner l’alphabet, toutes les lettres sont enseignées avec les noms des chaussures de sport populaires.

Courtesy of Coco_pinkprincess, thegoldenfly