(For English & French please read below.)
New York’lu tasarımcı Alexander Wang, Çin Pepsi ile bir işbirliği gerçekleştirerek Pepsi şişelerini yeniden tasarladı. İşbirliğinin tanıtım videolarında ve görsellerinde ise Çin’deki taklit pazarıyla dalga geçen öğeler kullanıldı. Örneğin Wang’in Instagram üzerinden yayımladığı videoda sahte ve orijinal Pepsi şişesi tasarımlarının nasıl ayırt edilebileceği gösteriliyor. Alexander Wang x Pepsi şişe tasarımları şu an sadece Çin’in ünlü online alışveriş sitesi Taobao üzerinden satılıyor.
New Yorker designer Alexander Wang has made a collaboration with Pepsi China by redesigning the Pepsi cans and bottles. In the campaign videos and adds, Wang and Pepsi joked with China’s notorious industry of imitation products. For example on Instagram, Wang shows how fake and original Pepsi bottle designs can be distinguished. Alexander Wang x Pepsi bottles and cans are currently only sold through China’s famous online shopping site, Taobao.
•L
e designer new-yorkais Alexander Wang a collaboré avec Pepsi Chine en redessinant les canettes et les bouteilles de Pepsi. Dans les vidéos de la campagne et des ajouts, Wang et Pepsi ont plaisanté avec l’industrie des produits d’imitation en Chine. Par exemple, sur Instagram, Wang montre comment on peut distinguer les fausses et originales de bouteilles Pepsi. Les bouteilles et canettes Alexander Wang x Pepsi ne sont actuellement vendues que sur le célèbre site de vente en ligne chinois Taobao.
Courtesy of Pepsi