(For English & French please read below.)
Brandcared olarak Cercle D’Orient-Büyük Kulüp’te Moda ve Biyoteknolojinin önemini ve geleceğini konuştuk. Sektöre dair paylaştığımız bilgileri, öngörüleri ve biyomateryel örneklerini tasarımcılardan, biyologlara, moda yöneticileriden, tekstil üreticilerine, mühendislerden avukatlara kadar farklı meslek gruplarından gelen katılımcılarla birlikte değerlendirdik. Suzanne Lee’nin geliştirdiği Kombucha çayından “vegan kumaş” üretme tekniğini uygulayarak hazırladığımız numuneleri ve üretim süreçlerini paylaştık.
We talked about the importance and future of Fashion and Biotechnology at Cercle D’Orient. We evaluated the state of biofashion, predictions and the use of biomaterials with the participants from different professional groups such as designers, biologists, fashion managers, textile manufacturers, engineers and lawyers. At the same time, we presented vegan fabric samples inspired by Suzanne Lee producing them from Kombucha tea and we shared the production processes.
Nous avons parlé de l’importance et de l’avenir de la mode et de la biotechnologie au Cercle D’Orient. Nous avons évalué l’état de la mode biologique, les prévisions et l’utilisation des biomatériaux avec les participants de différents groupes professionnels tels que designers, biologistes, responsables de la mode, fabricants de textiles, ingénieurs et avocats. Au même moment, nous avons présenté des échantillons de tissus végétaliens inspirés par Suzanne Lee, qui les produisait à partir de thé Kombucha, et nous avons partagé les processus de production.