(For English & French please read below.)
Her yıl belli başlı lüks moda markaları, stokta kalan ürünlerini bağışlamak yerine imha etmeyi ve yakmayı tercih ediyorlar. Bu eylemin ana nedeni ise, marka imajını ve değerini korumak. Ancak moda endüstrisi şimdiye kadar imha edilen söz konusu ürünlere dair rakamları tam olarak bilmiyordu. Yakın zamanda Burberry, 2017-18 yıllık raporunu açıkladı ve veriler arasındaki bir bilgi moda endüstrisini şaşırttı. Burberry, 2018 yılında güzellik envanteri için 10.4 milyon £ imha da dahil olmak üzere 28,6 milyon sterlin (38 milyon $) değerinde bitmiş ürünü fiziksel olarak imha ettiğini belirtti. Bu rakamın ise 2017 yılında 26,9 milyon sterlin ve 2016 yılında 18,8 milyon sterlin olduğunu ve artışın istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti.Bu, sürdürülebilirliğin yükselişinde Burberry için bir prestij kaybı olabilir. Bununla birlikte Burberry ayrıca raporda, ürünlerini imal ederken ortaya çıkan artık derileri 2017 yılından beri onları yeni ürünlere dönüştüren Elvis & Kresse isimli moda markasına bağışladığını belirtti. Peki, Y ve Z jenerasyonları bu eylemden tatmin olacak mı? Göreceğiz.
Every year several luxury brand destroy or burn their finished products left in the stock instead of donating them. The main reason is to do that is to protect their brand image and value. However the industry didn’t know the exact numbers until know. Recently Burberry released its annual report for ‘17/18 and one data among all shocked the industry. Burberry stated that they physically destroyed finished products worth £28.6 million ($38 million) including £10.4 million of destruction for beauty inventory in 2018. This figure has steadily increased from £26.9 million in 2017 and £18.8 million in 2016.This can be a loss of prestige for Burberry in the rise of sustainability. However to prevent that, in their report, Burberry also stated that, they have been donating leftover leather to Elvis & Kresse, a fashion company that recycles castoffs into new products, since 2017. But the millennials will be satisfied with this action? We’ll see.
Chaque année, plusieurs marques de luxe détruit ou brûle leurs produits finis laissés dans le stock au lieu de les donner. La raison principale est de protéger leur image de marque et leur valeur. Cependant, l’industrie ne connaissait pas les chiffres exacts jusqu’au maintenant. Récemment, Burberry a publié son rapport annuel pour ’17 / 18 et une des données parmi toutes choqué l’industrie. Burberry a déclaré qu’ils ont physiquement détruit des produits finis d’une valeur de 28,6 millions de livres (38 millions de dollars) dont 10,4 millions de livres de destruction en 2018. Ce chiffre a régulièrement augmenté de 26,9 millions de livres en 2017 et 18,8 millions en 2016.Cela peut être une perte de prestige pour Burberry dans la montée de la durabilité. Cependant pour éviter cela, dans leur rapport, Burberry a également déclaré que, depuis 2017, ils ont donné des restes de cuir à Elvis & Kresse, une entreprise de mode qui recycle les rebuts en nouveaux produits. Mais les millennials seront-ils satisfaits de cette action? Nous verrons.
Courtesy of Burberry