(For English & French please read below)

Gen Z, Gizlilikten Ziyade Kişiselleştirmeyi Tercih Ediyor!
 • Cognizant’ın araştırmasına göre, akıllı telefon kullanan kuşakların başında Z kuşağı yer alıyor. Z kuşağının % 55’i mobil cihazlarında günde 5 saatten fazla zaman harcadıklarını söylüyor.
 • Gen Z, genellikle sosyal medya üzerinde kendilerine gösterilen bilgilerin kişiselleştirilmesini istiyor. % 38’i çevrimiçi reklamları tarama geçmişleriyle veya eğlence tercihleriyle ilişkilendirilmesini tercih ediyor.
 • % 32’si, kişisel çevrimiçi verilerini şirketlerin kendilerine zarar verebilecek şekilde kullanacaklarından endişe etmediklerini söylüyor.
 • Gen Z’nin neredeyse % 25’i influencer’ların satın alma kararları üzerinde en fazla etkiye sahip olduğunu belirtirken, ankete katılanların % 47’si en çok arkadaşlarından ve ailelerinden etkilendiklerini ifade ediyor.
Guess What, Gen Z prefers Personalisation over Privacy!
 • According Cognizant’s study, Generation Z are major smartphone users. 55% of them saying they spend more than 5 hours a day on their mobile devices.
 • Gen Z typically wants information targeted to them to be personalized. 38% prefer online ads to be related to their browsing history or entertainment preferences.
 • 32% saying they aren’t concerned that companies will use their personal online data in a way that could harm them.
 • Almost 25% of Gen Z said social media personalities had the most influence over their purchase decisions. Whereas 47% of respondents said they’re influenced most by friends and family.
Génération Z préfère la personnalisation à la confidentialité!
 • Selon l’étude de Cognizant, la génération Z compte parmi les principaux utilisateurs de smartphones. 55% d’entre eux déclarent passer plus de 5 heures par jour sur leurs appareils mobiles.
 • Gen Z souhaite généralement que les informations qui leur sont destinées soient personnalisées. 38% préfèrent les publicités en ligne liées à leur historique de navigation ou à leurs préférences en matière de divertissement.
 • 32% ont déclaré ne pas craindre que les entreprises n’utilisent leurs données personnelles en ligne de manière à leur nuire.
 •  Près de 25% des membres de la génération Z ont déclaré que les personnalités des médias sociaux avaient le plus d’influence sur leurs décisions d’achat. Alors que 47% des personnes interrogées ont déclaré être le plus influencées par leurs amis et leur famille.
Courtesy of Kendall Jenner & Kaia Gerber