(For English & French please read below.)
Moda Sektöründe Kaç Kadın CEO tanıyorsunuz?
PwC tarafından yakın bir zamanda yapılan araştırmaya göre, dünyanın önde gelen moda okullarındaki öğrencilerin yaklaşık % 80’i kadın. Giyim mağazalarında, işgücünün yaklaşık % 75’ini kadınlar oluşturuyor ve modaya ilişkin satın alma kararları %80 kadınlar tarafından verildiği için, mağazada çalışan kadınlar, genellikle kadın müşterilere hizmet veriyorlar. Ancak, Fortune 1000 listesindeki moda markalarının sadece% 12,5’i kadınlar tarafından yönetiliyor. Durumun daha da şaşırtıcı tarafı, havacılık, sanayii gibi daha “erkeksi” sayılan sektörlerde, C-seviyelerinde çalışan kadınların oranı %20.
How Many Female CEOs that You Know in the Fashion Industry?
According to a recent search made by PwC, almost 80% of students at the world’s leading fashion schools are women. At apparel stores, nearly 75% of the workforce is female and they’re usually serving female customers that make 80% of fashion purchasing decisions. However, only 12.5% of the fashion companies on the Fortune 1000 list are led by women. Surprisingly, 20% of C-suite roles are occupied by women in more “masculine” sectors such as the aerospace and defense industries.
Combien de Femmes PDG que Vous Connaissez dans l’Industrie de la Mode?
Selon une récente recherche effectuée par PwC, près de 80% des élèves des principales écoles de mode du monde sont des femmes. Dans les magasins de vêtements, près de 75% de la main-d’œuvre est féminine et sert généralement une clientèle féminine, les femmes prenant environ 80% des décisions d’achat liées à la mode. Pourtant, seulement 12,5% des entreprises de vêtements figurant sur la liste Fortune 1000 sont dirigées par des femmes.De manière surprenante, 20% des postes de la “C-level” occupés par des femmes dans des secteurs plus «masculins» tels que les industries de l’aérospatiale et de la défense.
Photo credit Sophia Amorouso