(For English & French please read below.)
Milenyum Jenerasyonuna Ürün Nasıl Satılır? H&M’in bir cevabı var!H&M Group, Y ve Z kuşağının satın alma alışkanlıklarına ve beğenilerine göre şekillendireceği yeni markası “Nyden”ı 2018’de çıkarmayı planlıyor. Ulaşılabilir lüks segmentinde yer alacak markanın adı ise İsveç’teki “yeni” ve “o” sözcüklerinden geliyor. Nyden markasının direktörü Oscar Olsson daha önce sosyologların ve pazar araştırmacılarının bulunduğu H&M Innovation Lab’ı yönetmekteydi. Oradan alınan veriler ışığında hayata geçirilen Nyden, tüm moda yönetimi stratejilerini bu doğrultuda kurgulayacak. Örneğin Nyden trendleri ve geleneksel moda takvimini takip etmeyecek. Ulaşılabilir lüks ürünler sınırlı sayıda olacak ve sıkça işbirlikleri gerçekleştirecek. “Birlikte yaratma” konseptine önem veren Nyden, ilk koleksiyonunu oyuncu Noomi Rapace ve dövme sanatçısı Doctor Woo ile çıkaracak. Milenyum kuşağı müşterilerini “the Netocrat” olarak adlandıran firma, araştırmaları doğrultusunda bu kuşağın özgünlüğüne, kişiselliğe ve kendilerini keşfetmeye çok önem verdiklerini saptamaları sebebiyle, koleksiyonlarını özel noktalarda ve pop-up mağazalarda satışa sürecek.
How to Sell A Product to the Millennium Generation? H & M has an answer!H & M Group plans to release the new brand “Nyden” in 2018, which will be shaped according to the purchasing habits and likes of the Y and Z generations. The brand called Nyden, came from two Swedish words, meaning “new” and “it”, will be in the affordable luxury segment. The director of the Nyden brand, Oscar Olsson, was managing the H & M Innovation Lab, where sociologists and market researchers previously existed. Nyden, as a product of Innovation Lab findings, will set all the fashion management strategies in this direction. For example, the brand will not follow trends and traditional fashion calendars. Their affordable luxury products will be limited and the brand will often collaborate. Focusing on the concept of “co-creation”, Nyden will release its first collection with actress Noomi Rapace and tattoo artist Doctor Woo. Nyden, which calls Millennium customers “the Netocrat”, will sell their collections at special points and pop-up stores because they find that millenials also more sensitive than ever to the originality, personality and self-discovery.
Comment vendre un produit à la génération du millénaire? H & M a une réponse!H & M Group prévoit de lancer la nouvelle marque “Nyden” en 2018, qui sera façonnée en fonction des habitudes d’achat et des goûts des générations Y et Z. La marque Nyden, issue de deux mots suédois signifiant «nouveau» et «ça», sera dans le segment du luxe abordable. Le directeur de la marque Nyden, Oscar Olsson, dirigeait le H & M Innovation Lab, où des sociologues et des analystes de marché existaient auparavant. Nyden, en tant que produit des résultats d’Innovation Lab, définira toutes les stratégies de gestion de la mode dans cette direction. Par exemple, la marque ne suivra pas les tendances et les calendriers de mode traditionnels. Leurs produits de luxe abordables seront limités et la marque collaborera souvent. En se concentrant sur le concept de “co-création”, Nyden sortira sa première collection avec l’actrice Noomi Rapace et le tatoueur Doctor Woo. Nyden, qui appelle les clients de Millennium “le Netocrat”, vendra leurs collections dans des points spéciaux et des pop-up stores car ils trouvent que les millénaires sont aussi plus sensibles que jamais à l’originalité, la personnalité et la découverte de soi.
Courtesy of Nyden & Oscar Olsson

Milenyum Jenerasyonuna Ürün Nasıl Satılır? H&M’in bir cevabı var! H&M Group, Y ve Z kuşağının satın alma alışkanlıklarına ve beğenilerine göre şekillendireceği yeni markası “Nyden”ı 2018’de çıkarmayı planlıyor. Ulaşılabilir lüks segmentinde yer alacak markanın adı ise İsveç’teki “yeni” ve “o” sözcüklerinden geliyor. Nyden markasının direktörü Oscar Olsson daha önce sosyologların ve pazar araştırmacılarının bulunduğu H&M Innovation Lab’ı yönetmekteydi. Oradan alınan veriler ışığında hayata