(For English & French please read below.)
Sephora, Haziran ayında trans bireyler için mağaza içi güzellik dersleri projesine başlayacak.Şirket, cinsiyet değiştirmiş Sephora çalışanları ile ABD’de 150 noktada, trans topluluğu için mağaza içinde makyaj ve güzellik konulu eğitim programları düzenleyecek.Sephora Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Müdürü Corrie Conrad söz konusu proje hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı: “Trans topluluk, cemiyetimizin değerli bir parçası ve bizler onların müttefiki olmak istiyoruz.Programımızın amacı da bu. Zira çalışma hayatına atılıyor ya da cinsiyetinizi sorguluyor olun, bu yaşamınızdaki büyük bir dönüşüm anlamına gelmektedir. Bunu yaparken sizin yanınızda olmak istiyoruz.”Mağaza içi derslerin yanı sıra, Sephora’nın trans güzellik danışmanları tarafından hazırlanan bir dizi makyaj ve güzellik videosu da YouTube’dan izlenebilecek.
Sephora will launch in-store beauty classes for trans people on June. At 150 locations, with transgender Sephora cast members, the beauty company will launch a series of in-store programming around US for the trans community. Corrie Conrad, Head of Social Impact and Sustainability at Sephora explained: “The trans community is a beloved part of our community and we want to be allies. That’s the point of all our programming: Whether you’re entering the workforce or questioning your gender, that’s a major life transition. We want to be there for you.” Also there will be a series of video tutorials on YouTube led by Sephora’s trans Beauty Advisors.
Sephora lancera des cours de beauté en magasin pour les personnes trans en juin. À 150 endroits, avec des acteurs transgenres Sephora, la compagnie de beauté lancera une série de programmation en magasin aux États-Unis pour la communauté trans. Corrie Conrad, responsable de l’impact social et de la durabilité chez Sephora, a expliqué: «La communauté trans est une partie bien-aimée de notre communauté et nous voulons être des alliés. C’est le but de toute notre programmation: que vous entriez sur le marché du travail ou questionniez votre genre, c’est une transition majeure dans la vie. Nous voulons être là pour vous. »Il y aura aussi une série de tutoriels vidéo sur YouTube, animés par les conseillers transgenres de Sephora.
Courtesy of Sephora