(For English & French please read below.)
Y v Z Kuşağını Anlamazsak Ne Olur?: Roberto Cavalli ÖrneğiRoberto Cavalli, Kuzey Amerika’daki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Son iki yılda ABD pazarında 35 milyon dolardan fazla kayıp yaşayan Roberto Cavalli’nin ABD iflas yasasının 7. bölümünde tasfiye edileceği açıklandı. Aynı zamanda markanın ABD’deki CEO’su Salvatore Tramuto da dahil olmak üzere 93 çalışan işten çıkarıldı. Peki yanlış giden neydi?Roberto Cavalli markasının %90’ı 2015 yılından beri İtalyan özel sermaye şirketi Clessidra and Chow Tai Fook’ta bulunuyor. Markanın sadece %10’u Roberto Cavalli’ye ait. Özel sermaye şirketi, Ekim 2016’da Peter Dundas’ı kreatif direktör olarak Roberto Cavalli markasının başına geçirdi. Ancak Dundas, yeni kuşağın isteklerine cevap veremeyerek ve “seksi olanın satacağı” düşüncesinden çıkamayarak tasarımlarını markanın eski prensiplerine bağlı kalarak yaptı. ABD’li genç jenerasyonu yakalayamayan tasarımlarla ve yönetim şekliyle Roberto Cavalli giderek bu pazardaki gücünü yitirdi. Markasına likidite enjekte edebilecek yatırımcı arayışında olan firma, Philippe Plein ve Diesel’in bağlı olduğu grup OTB ile görüşmelerine devam ediyor.
What if we do not understand the Y & Z generations?: Roberto Cavalli ExampleRoberto Cavalli has announced to close all its stores in North America. Roberto Cavalli, who has lost more than $ 35 million in the US market in the last two years, has announced that it will be liquidated in section 7 of the US bankruptcy law. At the same time, 93 employees, including Salvatore Tramuto, the CEO of the brand, have dismissed.So what went wrong?90% of the Roberto Cavalli brand has been in Italian private equity firm Clessidra and Chow Tai Fook since 2015. Only 10% of the brand belongs to Roberto Cavalli. In October 2016, the private equity firm appointed Peter Dundas as creative director of the Roberto Cavalli brand. However, Dundas did not respond to the wishes of the new generation and could not get out of the idea that “sex doesn’t sell” anymore. Roberto Cavalli has lost its power in this market because of lack of management and its collections and the brand couldn’t catch the young generation in the US. The company, which is in search of an investor who can inject liquidity to its brand, is in talks with Philippe Plein and Diesel Group’s OTB.
Et si on ne comprend pas les générations Y & Z?: Roberto Cavalli ExempleRoberto Cavalli a annoncé la fermeture de tous ses magasins en Amérique du Nord. Roberto Cavalli, qui a perdu plus de 35 millions de dollars sur le marché américain au cours des deux dernières années, a annoncé qu’il serait liquidé en vertu de l’article 7 de la loi américaine sur les faillites. Dans le même temps, 93 employés, dont Salvatore Tramuto, PDG de la marque, ont été licenciés.Alors qu’est-ce qui s’est mal passé?La marque Roberto Cavalli appartient à 90% à la société italienne de capital-investissement Clessidra et à Chow Tai Fook depuis 2015. Seulement 10% de la marque appartient à Roberto Cavalli. En octobre 2016, Peter Dundas a été nommé directeur de la création de la marque Roberto Cavalli. Cependant, Dundas n’a pas répondu aux souhaits de la nouvelle génération et ne pouvait plus se passer de l’idée que «le sexe ne se vend plus». Roberto Cavalli a perdu son pouvoir sur ce marché en raison d’un manque de gestion et de ses collections. La marque n’a donc pas attrapé la jeune génération aux États-Unis. La société, qui est à la recherche d’un investisseur capable d’injecter des liquidités dans sa marque, est en pourparlers avec Philippe Plein et OTB du groupe Diesel.